DÜNYAGÖZ VAKFI ve DÜNYAGÖZ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 : TARAFLAR
İş bu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta Nispetiye Cad. Yanarsu Sokak No:1 Etiler Beşiktaş, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Dünyagöz Vakfı ve Dünyagöz Vakfı İktisadi İşletmesi (bundan sonra “(Vakıf)” olarak anılacaktır)
ile
“Üye” olarak https://www.dunyagozvakfi.org/ alan adlı web sitesini kullanan “Kullanıcı” arasında Üye’nin Vakfın web sitesi’nde sunduğu Ürün ve Hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

MADDE 2 : SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme’nin konusu Dünyagöz Vakfı ve Dünyagöz Vakfı İktisadi İşletmesi’ nin sahip olduğu internet sitesi www.dunyagozvakfi.org‘dan Üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

MADDE 3 : ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Üye, Vakfın İnternet Sitesi Üyelik Formu’nda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

Vakfın İnternet Sitesi tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Vakıf ve/veya Vakıf’a lisans veren veya içerik sağlayan kişilere ait olduğunu, fikri mülkiyet hukuku kapsamında korunduğunu, ihlal etmesi durumunda hukuki ve cezai olarak sorumlu olacağını, bu yazılımları ya da servisleri hiçbir şekilde izinsiz çoğaltıp dağıtmayacağını, yayınlamayacağını, pazarlamayacağını,

Vakfın İnternet Sitesi’ndeki hizmetleri kullanırken ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, İnternet Sitesi’ne eklediği dosyaların ve içeriklerin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Vakfın bu içeriklerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

İnternet Sitesi’ne zarar verecek veya Vakfı başka internet siteleri ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuka ve cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

Üye’lerin hizmetlerin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış bir adresin verilmiş olmasından dolayı yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Vakfın sorumlu olmayacağını,

İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetlere Vakıf tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Vakfın uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin Vakfın ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (üyenin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, ve benzeri durumlardan kaynaklı olarak) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Vakfın sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

İnternet sitesi üzerinde eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, rumuzların, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

Diğer Üye ve kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

Diğer Üye ve kullanıcıların hizmetleri kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı, diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

Vakıf hizmetlerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş bilgilerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Vakıf’ dan tazminat talep etmemeyi, Vakıf ‘dan izin almadan Vakıf servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı, Vakfın dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini, kurallara aykırı davrandığı takdirde Vakfın gerekli müdahalelerde bulunma, üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu, Vakfın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

Kanunlara göre postalanması/paylaşılması yasak olan bilgileri paylaşmamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

Üye “Kullanıcı Adı”yla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

Üyeliğini tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği tüm icraatlardan birebir sorumlu olacağını,

Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu, kabul ve taahhüt etmiştir.

MADDE 4 : DÜNYAGÖZ VAKFI ve DÜNYAGÖZ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ ‘NE SÖZLEŞME KAPSAMINDA VERİLEN HAK VE YETKİLER

Vakıf İnternet Sitesi’nin, herhangi bir zamanda, sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı Vakfın üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

Vakıf, İnternet Sitesi hizmetlerinde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir. Vakıf, servislerinin her zaman ve her şart altında zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların her zaman doğru ve güvenilir olacağını, servis kalitesinin herkesin beklentilerine cevap vereceğini taahhüt etmez. Vakıf, kendi sitesi üstünden yapılan ve zarar doğurabilecek her türlü haberleşmeyi, yayını, bilgi aktarımını istediği zaman kesme hakkını ve gereken koşullar oluştuğu takdirde üye mesajlarını silme, üyeyi servislerden menetme ve üyeliğine son verme hakkını saklı tutar.

MADDE 5 : MÜCBİR SEBEP

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın, pandemi veya diğer bir doğal felaket veya Dünyagöz Vakfı ve Dünyagöz Vakfı İktisadi İşletmesi’ nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Dünyagöz Vakfı ve Dünyagöz Vakfı İktisadi İşletmesi’nin işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Dünyagöz Vakfı ve Dünyagöz Vakfı İktisadi İşletmesi ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

MADDE 6 : FESİH VE DEĞİŞİKLİKLER

Üye işbu üyelik sözleşmesini dilediği zaman sona erdirebilir. Üye tarafından info@dunyagozvakfi.org adresine bu talebi içeren bir e-posta gönderilmesi yeterlidir. MADDE 7 : SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLARDA UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşme kanunlar ihtilâfı kurallarına bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olup, bu kanunlara göre çözümlenecek ve İstanbul Çağlayan Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Dairesi görev ve yer olarak yetkili olacaktır. MADDE 8 : YÜRÜRLÜK Üye, bu üyelik sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. İşbu üyelik sözleşmesi üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı ve süresiz olarak yürürlüğe girmiştir. Sözleşme üyeliğin sona ermesi ile hiçbir ihtara gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

DÜNYAGÖZ VAKFI ve DÜNYAGÖZ VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

ÜYE
Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi edinmek için Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.