Hakkımızda | Dünyagöz Vakfı

Hakkımızda

Dünyagöz Vakfı, Devletin kamu hizmeti yükünü azaltıcı etki sağlamak üzere, göz hastalıklarından korunma, tanı ve tedavi alanlarında bilimsel çalışmalar yapmak; göz sağlığına katkıda bulunacak öğretim kurumları açmak; kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarına katılmak ve katkıda bulunmak, tanı ve tedavi sağlık birimlerini kurmak, ulusal ve uluslararası çalışmalarla göz sağlığı alanında ilerleme ve gelişmeleri izleyerek ülke yararına insanlarımıza sunmak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur.


Yukarıda açıklanan amacına yönelik hizmet konuları da aşağıda belirtilmektedir.

Araştırma ve Geliştirme Etkinlikleri

Göz sağlığının önemine dikkat çekmek, göz hastalıklarından korunma, tanı ve tedavi alanlarında klinik ve bilimsel çalışmaların çoğalmasını özendirmek,

Eğitim ve Öğretim Etkinlikleri

Göz hastalılarından korunma, tanı ve tedavi olanaklarında gelişmeler sağlamak, ulusal göz sağlığına katkıda bulunmak amacıyla kurslar, okullar açmak,

Bilimsel Etkinlikler

Üniversite ve diğer eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliğinde bulunarak, göz sağlığı alanında bilimsel gelişmeleri izleyerek karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımını sağlamak, göz sağlığı alanında ulusal ve uluslararası değerlerdeki bilimsel çalışmaları, buluşları değerlendirmek, özendirmek

Kamusal Etkinlikler

Göz hastalıları alanında verilen sağlık hizmetlerinin alt yapısı, niteliği ve maliyeti konularında izleme ve değerlendirmeler yaparak politikalar geliştirmek, bu konularda kamuoyunu, ilgili kurumları bilgilendirmek ve gereğinde önerilerde bulunmak ve amaçları doğrultusunda STK ile işbirliği yapmak,

Uluslararası Etkinlikler

Göz sağlığı alanındaki uluslararası gelişme ve uygulamaları izleyerek ortak çalışmalar yapmak, projeler geliştirmek, insanlığa katkı sağlamış, ünlü görme engellilerin yaşamlarını tanıtmak,

Halkla İlişkiler Etkinlikleri

Amaçları doğrultusunda; bilinçlendirici katalog, film, broşür ve kitap yayımlamak, konferans, panel seminer düzenlemek.