Braille baskılı Kitaplar | Dünya Göz Vakfı

Braille baskılı Kitaplar

Turkan_Sabanci_Gorme_Engelliler_Okulu-2

NEDEN BRAILLE BASKILI KİTAP

Braille baskılı kitaplar görme engelli kişiler için çok önemlidir. Her ne kadar sesli kitaplar bilgiye ulaşımda değerli bir kaynak olarak görülse de, dinleme, okuma ile eşanlamlı değildir ve çalışmalar, braille okuyan öğrencilerin ortalama olarak daha yüksek okuryazarlık oranları kazanma eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Kabartma baskılı kitap üretiminin oldukça zor ve maliyetinin de yüksek olması nedeniyle görme engelli okullarında yeterli sayıda bulunmamaktadır. Bulunan kitaplar da güncel değildir. TUİK verilerine göre 2017 yılında ülkemizde;   58,027 kitap yayımlandığı göz önünde bulundurulduğunda güncel braille kitap açığı daha da bariz hale gelmektedir.

PROJENİN HAYATA GEÇİRİLMESİ

İlk olarak İstanbul-Türkan Sabancı ve Veysel Vardal görme engelliler okulunda başlattığımız projeye Gaziantep- Gap görme engelliler okulu, Kahramanmaraş Ertuğrul Gazi görme engelliler ortaokulu da dahil oldu.

Amacımız Türkiye’de bulunan 18 görme engelli okulu kütüphanesini ihtiyaçları doğrultusunda Braille baskılı kitaplarla buluşturmak ve yeni çıkan kitaplarla projeyi sürdürülebilir kılmak.

Kırmızı Kedi, Tudem, Tefrika, Ötüken, Yapı Kredi Yayınları, İş Bankası, Domingo, Beyaz Balina ve Gün Işığı Yayınları da talep edilen eserlerin Word dokümanlarını sağlayarak projeye katkı sağladılar.

NASIL KATKIDA BULUNABİLİRİM?

Vakfımız dışında yardımsever kişi ve kurumlar da yaptıkları bağışlarla okullardan gelen Braille baskılı kitap taleplerini karşılayarak projeye destek verdiler.

Sizler de bağışlarınızla görme engelli öğrencileri güncel kitapların braille baskılarıyla buluşturabilirsiniz.

Bağış yapmak için; “Bağış Yap” sayfası üzerinden yapabilirsiniz.